Miesięczne archiwum: Marzec 2016

Komu zlecić tłumaczenie medyczne badań lekarskich i wypisów ze szpitala?

Tłumaczenie medyczne trzeba obowiązkowo zlecać tłumaczom, którzy mają wykształcenie medyczne lub renomowanym firmom tłumaczeniowym, które takich tłumaczy zatrudniają. Przy zlecaniu koniecznie należy potwierdzić, że osoba, która będzie wykonywała dane tłumaczenie jest lekarzem. Jeżeli chodzi o biura tłumaczeń, to należy wybierać tylko te, które mają ugruntowaną pozycję w branży tłumaczeń medycznych i farmaceutycznych.

Do bardzo częstych przykładów tłumaczeń medycznych należą tłumaczenia badań lekarskich i wypisów szpitalnych w celu ich wykorzystania przy leczeniu za granicą. Zanim wybierze się wykonawcę takiego tłumaczenia warto dobrze się zastanowić, aby uniknąć trudnych do przewidzenia konsekwencji złego tłumaczenia. Czytaj dalej

Kto wykonuje tłumaczenia techniczne, tzn. kto powinien je wykonywać?

Często spotykamy się z pytaniami, kto wykonuje u nas tłumaczenia techniczne? Odpowiadając najkrócej, tłumaczenia techniczne wykonywane są przez „osoby techniczne” z danej branży, znające dobrze zarówno język źródłowy, jak również język docelowy tłumaczenia. W zależności od branży są to tłumacze, którzy z racji wykształcenia kierunkowego i/lub długoletniego doświadczenia zawodowego nabyli wiedzę techniczną na dany temat.

Prawdą jest, że tłumacze techniczni, bez względu na ich staż,  jeżeli chcą przetrwać na trudnym rynku usług translatorskich, muszą nieustannie wdrażać się w nowe obszary specjalizacji. Najczęściej korzystamy z usług tłumaczy o minimum 15-20-letnim doświadczeniu w branży tłumaczeń.   Jednak w ramach tzw. tłumaczeń technicznych  mamy do czynienia z bardzo szerokim i wciąż coraz szerszym zakresem branżowym, co jest stałym paliwem w wyścigu wiedzy i kompetencji, który nigdy się nie kończy. Istnieją branże bardziej popularne oraz te rzadziej spotykane. Często, aby sprostać wymaganiom danego tekstu tłumacze techniczni korzystają z pomocy tzw. konsultantów branżowych, którzy pomagają zrozumieć niuanse danego materiału. Bardzo dobrze, jeżeli takimi konsultantami są doświadczeniu pracownicy danego Klienta. Pozwala to na bardzo skuteczną pracę nad tekstem i ominięcie wielu potencjalnych mielizn terminologicznych. Czytaj dalej

Czym się kierować mając do wyboru oferty o bardzo dużej różnicy w cenie tłumaczenia?

Próbując odpowiedzieć najprościej można powiedzieć, że należy się kierować zdrowym rozsądkiem. Przeciętny czas profesjonalnego tłumaczenia jednej strony tekstu trwa w zależności od specjalizacji i sprawności tłumacza od 45 do 75 minut. W przypadku materiałów zaawansowanych graficznie, takimi są często tłumaczenia techniczne instrukcji, rysunków technicznych, prezentacji itp, dochodzi czas potrzebny na opracowanie elementów graficznych. Jeżeli Klient otrzymuje cenę, która zakłada, że godzina pracy tłumacza kosztuje 7-10 zł, to znaczy, że mamy tu do czynienia, albo z tłumaczem niekompetentnym, albo z zastosowaniem „tłumaczenia” automatycznego. Absolutnie minimalna stawka godzinowa tłumacza wynosi obecnie ok. 25-30 zł netto. W przypadku pracy w nocy stawka ta jest z reguły od 25 do 80 procent wyższa. Wszystkie oferowane stawki zakładające pracę za niższe wynagrodzenie powinny wzbudzić podejrzenia osób zajmujących się zamawianiem usług tłumaczeniowych w firmach.